Analizy danych klinicznych

Analizy danych klinicznych

Wspieramy firmy farmaceutyczne i ośrodki naukowe w analizie badań klinicznych, w szczególności w zakresie nowoczesnych analiz statystycznych oraz populacyjnego modelowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego (PKPD) leków stosowanych m.in. w anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonywana przez nas populacyjna analiza PKPD jest obecnie zalecana przez agencje leków FDA i EMEA, zarówno na etapie projektowania nowych leków jak i po ich rejestracji. Wykonujemy diagnostykę dobranego modelu końcowego oraz selekcji zmiennych towarzyszących wpływających istotnie na uzyskane wartości parametrów PK i PD.

Przykłady wykonywanych przez nas analiz:

korelacja i regresja
 • normalność rozkładu, analiza t-studenta, analiza wariancji ANOVA
 • populacyjna analiza PKPD (pakiety ggplot2, Xpose4)
 • obrazowanie i ocena danych uzyskanych w populacyjnej analizie danych klinicznych metodą nieliniowego modelowania efektów mieszanych w programie NONMEM
 • wykresy dobroci dopasowania modelu końcowego (goodness of fit plots): obserwowane stężenia leku vs. populacyjne stężenia przewidywane oraz obserwowane stężenia leku vs. indywidualne stężenia przewidywane
 • histogram i analiza zmiennych towarzyszących (covariates - wiek, masa ciała, dane laboratoryjne i kliniczne pacjenta)
 • ocena statystyczna niewyjaśnionej zmienności resztowej (RUN - residual unexplained variability): zależność warunkowych reszt ważonych (CWRES) od wartości indywidualnych przewiedzianych przez model  oraz od czasu
 • Zapraszamy do współpracy

  Kontakt

  E-mail: contact@xenstats.com
  Tel.: +48 606 611 914
  Kontakt przez LinkedIn

  Xenstats sp. z o.o.
  ul. Otwarta 1
  60-008 Poznań
  NIP: 7792505356
  REGON: 383181648
  KRS: 0000783448

  Usługi, które mogą Cię zainteresować: