R jest podstawowym językiem programowania w bioinformatyce i statystyce, a jego znajomość kojarzona jest z prestiżem i najwyższymi kompetencjami analitycznymi. Korzystamy z R w naszej codziennej pracy i chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i umiejętnościami.

Na nasze warsztaty zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie analizy danych. Nasi wykładowcy to praktycy R z ogromnym dorobkiem naukowym i szkoleniowym, pracujący na co dzień w obszarach big data i supercomputingu.

Nadzór nad programem szkoleń pełni Aneta Sawikowska - doktor nauk matematycznych, bioinformatyk pracujący na co dzień w obszarze big data, autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki, analizy statystycznej, analizy poziomu ekspresji genów, analizy sieci korelacyjnych, analizy danych metabolomicznych i innych.

Organizujemy także specjalistyczne szkolenia z R dla firm i jednostek naukowo-badawczych oraz kursy indywidualne.

Wybrani klienci:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
i inni.Aktualna oferta zdalnych kursów R i szkoleń bioinformatycznych:
Analiza danych w R i RStudio (2-dniowy warsztat online)

Warsztat dla osób, które mają choćby najmniejsze doświadczenie w programowaniu w R, innych językach lub ukończyły nasz warsztat "Wprowadzenie do R i RStudio dla początkujących". Nauczymy Cię używać języka R do przygotowania, analizy oraz interpretacji danych. Przekażemy Ci podstawowy warsztat analityka i praktyczną wiedzę z zakresu analizy danych i statystyki. Zapraszamy pracowników firm przetwarzających zbiory danych, analityków, naukowców, pracowników sektora bankowego i finansowego oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności analizowania danych w języku R.

Termin: 24 i 25 kwietnia, 10:00-15:00.

Miejsce: warsztat online.

Grupa: maks. 10 osób.

Wykładowca: Dr inż. Joanna Zyprych-Walczak.

Cena: 899 zł netto (1105,77 zł brutto).

Zagadnienia:

 • Krótkie wprowadzenie do R i RStudio
 • Podstawowe statystyki opisowe: miary tendencji centralnej, miary rozrzutu, analiza rozkładu danych
 • Podstawowe wykresy
 • Podstawy wizualizacji danych: pakiet ggplot2
 • Podstawowe testy statystyczne: test t dla dwóch prób, test Kruskala-Wallisa, test Friedmana, test Wilcoxona, porównania wielokrotne
 • Testy zgodności, niezależności
 • Regresja prosta, regresja wielokrotna
 • Analiza składowych głównych

 • Analiza danych w R i RStudio (2-dniowy warsztat online)

  Warsztat dla osób, które mają choćby najmniejsze doświadczenie w programowaniu w R, innych językach lub ukończyły nasz warsztat "Wprowadzenie do R i RStudio dla początkujących". Nauczymy Cię używać języka R do przygotowania, analizy oraz interpretacji danych. Przekażemy Ci podstawowy warsztat analityka i praktyczną wiedzę z zakresu analizy danych i statystyki. Zapraszamy pracowników firm przetwarzających zbiory danych, analityków, naukowców, pracowników sektora bankowego i finansowego oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności analizowania danych w języku R.

  Termin: 24 i 25 kwietnia, 10:00-15:00.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maks. 10 osób.

  Wykładowca: Dr inż. Joanna Zyprych-Walczak.

  Cena: 899 zł netto (1105,77 zł brutto)..

  Zagadnienia:

 • Krótkie wprowadzenie do R i RStudio
 • Podstawowe statystyki opisowe: miary tendencji centralnej, miary rozrzutu, analiza rozkładu danych
 • Podstawowe wykresy
 • Podstawy wizualizacji danych: pakiet ggplot2
 • Podstawowe testy statystyczne: test t dla dwóch prób, test Kruskala-Wallisa, test Friedmana, test Wilcoxona, porównania wielokrotne
 • Testy zgodności, niezależności
 • Regresja prosta, regresja wielokrotna
 • Analiza składowych głównych

 • Analiza danych RNA-seq w R (2-dniowy warsztat online)

  Kurs rozpoczniemy od krótkiego wstępu dotyczącego podstaw R, po czym przejdziemy do przedstawienia specyfiki analiz danych wysokoprzepustowych, jakimi są dane pochodzące z eksperymentu RNA-seq. Zapoznamy Państwa z wstępną analizą takich danych tj. analizą jakości, mapowaniem oraz wstępną filtracją i normalizacją, a następnie przejdziemy do analizy wyższego rzędu czyli analizy różnicowej i ontologii genowej. Przekazujemy wiedzę praktyczną popartą przykładami, ćwiczeniami oraz tzw. case study. Kurs ma na celu wprowadzić w podstawy analiz dużych zbiorów danych next generation sequencing (NGS).

  Termin: 8 i 9 maja 2020, 10:00-15:00.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maks. 10 osób - liczba wolnych miejsc: 2.

  Wykładowca: Dr inż. Joanna Zyprych-Walczak.

  Cena: 1000 zł netto (1230 zł brutto).

  Zagadnienia:

 • Krótkie wprowadzenie do R. Pakiet dplyr
 • Podstawowe statystyki opisowe: miary tendencji centralnej, miary rozrzutu, analiza rozkładu danych
 • Podstawowe wykresy
 • Podstawy wizualizacji danych: pakiet ggplot2
 • Wprowadzenie do RNA-seq i Bioconductor
 • Analiza jakości, mapowanie, zliczanie countów
 • Testy zgodności, niezależności
 • Podstawowe testy statystyczne dla danych NGS: edgeR, deseq, limma
 • Analiza GO i KEGG
 • Wizualizacja wyników
 • Case study

 • Analiza danych RNA-seq w R (2-dniowy warsztat online)

  Kurs rozpoczniemy od krótkiego wstępu dotyczącego podstaw R, po czym przejdziemy do przedstawienia specyfiki analiz danych wysokoprzepustowych, jakimi są dane pochodzące z eksperymentu RNA-seq. Zapoznamy Państwa z wstępną analizą takich danych tj. analizą jakości, mapowaniem oraz wstępną filtracją i normalizacją, a następnie przejdziemy do analizy wyższego rzędu czyli analizy różnicowej i ontologii genowej. Przekazujemy wiedzę praktyczną popartą przykładami, ćwiczeniami oraz tzw. case study. Kurs ma na celu wprowadzić w podstawy analiz dużych zbiorów danych next generation sequencing (NGS).

  Termin: 8 i 9 maja 2020, 10:00-15:00.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maksymalnie 7 osób.

  Wykładowca: Dr inż. Joanna Zyprych-Walczak.

  Cena: 1000 zł netto (1230 zł brutto).

  Zagadnienia:

 • Krótkie wprowadzenie do R. Pakiet dplyr.=
 • Podstawowe statystyki opisowe: miary tendencji centralnej, miary rozrzutu, analiza rozkładu danych
 • Podstawowe wykresy
 • Podstawy wizualizacji danych: pakiet ggplot2
 • Wprowadzenie do RNA-seq i Bioconductor
 • Analiza jakości, mapowanie, zliczanie countów
 • Testy zgodności, niezależności
 • Podstawowe testy statystyczne dla danych NGS: edgeR, deseq, limma
 • Analiza GO i KEGG
 • Wizualizacja wyników
 • Case study

 • Analiza danych metabolomicznych (2-dniowy warsztat online)

  Warsztaty skierowane są do biologów, chemików, osób, które nie posiadają umiejętności bioinformatycznych i chcą zaplanować doświadczenie, przetwarzać dane metaboliczne i stosować metody statystyczne wykorzystywane w metabolomice. Warsztaty kładą nacisk na wykorzystanie narzędzi, programów dostępnych publicznie oraz platform on-line przez biologów i chemików, projektowanie doświadczenia i interpretowanie wyników. Warsztaty zapewniają praktyczną wiedzę popartą przykładami, ćwiczeniami oraz tzw. case study.

  Termin: informacje wkrótce. Zarejestruj się wstępnie bez ponoszenia opłaty, a otrzymasz od nas wiadomość, gdy kurs będzie dostępny.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maks. 10 osób.

  Cena: 1500 zł netto (1845 zł brutto).

  Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do metabolomiki, analiza globalna, profilowanie metabolitów, analiza celowana
 • Metody analityczne zastosowane w metabolomice: zalety i ograniczenia
 • Chromatografia cieczowa ze spektrometrem masowym – zastosowanie w metabolomice
 • Najnowsze podejścia w dziedzinie metabolomiki
 • Przygotowanie próbki do analizy, m.in. do dużego doświadczenia (normalizacja danych, przygotowanie próbki, kontrola jakości, itd.)
 • Przetwarzanie danych metabolicznych: przegląd aktualnego oprogramowania, pipline analizy danych metabolomicznych
 • Dekonwolucja i wyrównanie czasu retencji w danych: znaczenie i opis najczęściej używanych algorytmów
 • Post-processing wielowymiarowej tabeli danych
 • Metody statystyczne w metabolomice, wizualizacja wyników
 • Usługi online w zakresie metabolomiki
 • Publicznie dostępne repozytoria i bazy danych dla danych surowych, przetworzonych i dla ścieżek metabolicznych przydatne w identyfikacji i analizie metabolitów

 • Analiza danych metabolomicznych (2-dniowy warsztat online)

  Warsztaty skierowane są do biologów, chemików, osób, które nie posiadają umiejętności bioinformatycznych i chcą zaplanować doświadczenie, przetwarzać dane metaboliczne i stosować metody statystyczne wykorzystywane w metabolomice. Warsztaty kładą nacisk na wykorzystanie narzędzi, programów dostępnych publicznie oraz platform on-line przez biologów i chemików, projektowanie doświadczenia i interpretowanie wyników. Warsztaty zapewniają praktyczną wiedzę popartą przykładami, ćwiczeniami oraz tzw. case study.

  Termin: informacje wkrótce. Zarejestruj się wstępnie bez ponoszenia opłaty, a otrzymasz od nas wiadomość, gdy kurs będzie dostępny.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maks. 10 osób.

  Cena: 1500 zł netto (1845 zł brutto).

  Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do metabolomiki, analiza globalna, profilowanie metabolitów, analiza celowana
 • Metody analityczne zastosowane w metabolomice: zalety i ograniczenia
 • Chromatografia cieczowa ze spektrometrem masowym – zastosowanie w metabolomice
 • Najnowsze podejścia w dziedzinie metabolomiki
 • Przygotowanie próbki do analizy, m.in. do dużego doświadczenia (normalizacja danych, przygotowanie próbki, kontrola jakości, itd.)
 • Przetwarzanie danych metabolicznych: przegląd aktualnego oprogramowania, pipline analizy danych metabolomicznych
 • Dekonwolucja i wyrównanie czasu retencji w danych: znaczenie i opis najczęściej używanych algorytmów
 • Post-processing wielowymiarowej tabeli danych
 • Metody statystyczne w metabolomice, wizualizacja wyników
 • Usługi online w zakresie metabolomiki
 • Publicznie dostępne repozytoria i bazy danych dla danych surowych, przetworzonych i dla ścieżek metabolicznych przydatne w identyfikacji i analizie metabolitów

 • Analiza kliniczna i projektowanie leków (PKPD) (2-dniowy warsztat online)

  Jest to szkolenie z wyspecyfikowanych zagadnień dla naukowców i firm farmaceutycznych. Warsztaty zapewniają praktyczną wiedzę popartą przykładami i ćwiczeniami z badań klinicznych leków oraz modelowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego (PKPD). Szkolenie oparte jest o pakiet R o nazwie xpose4.

  Termin: informacje wkrótce. Zarejestruj się wstępnie bez ponoszenia opłaty, a otrzymasz od nas wiadomość, gdy kurs będzie dostępny.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maks. 10 osób.

  Cena: 1500 zł netto (1845 zł brutto).

  Zagadnienia:

 • Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące populacyjnej analizy danych z badań klinicznych leków: modele strukturalne farmakokinetyczno- farmakodynamiczne PKPD, model statystyczny, model zmiennych towarzyszących
 • Metody i rodzaje populacyjnej analizy danych klinicznych
 • Korelacja i regresja, analiza danych klinicznych
 • Normalność rozkładu, analiza t-studenta, analiza wariancji ANOVA
 • Pakiet xpose4:
 • - Wykresy dobroci dopasowania modelu końcowego (goodness of fit plots): obserwowane stężenia leku vs. populacyjne stężenia przewidywane oraz obserwowane stężenia leku vs. indywidualne stężenia przewidywane
  - Histogram i analiza zmiennych towarzyszących (covariates - wiek, masa ciała, dane laboratoryjne i kliniczne pacjenta)
  - Ocena statystyczna niewyjaśnionej zmienności resztowej (RUN - residual unexplained variability): zależność warunkowych reszt ważonych (CWRES) od wartości indywidualnych przewiedzianych przez model oraz od czasu

  Analiza kliniczna i projektowanie leków (PKPD) (2-dniowy warsztat online)

  Jest to szkolenie z wyspecyfikowanych zagadnień dla naukowców i firm farmaceutycznych. Warsztaty zapewniają praktyczną wiedzę popartą przykładami i ćwiczeniami z badań klinicznych leków oraz modelowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego (PKPD). Szkolenie oparte jest o pakiet R o nazwie xpose4.

  Termin: informacje wkrótce. Zarejestruj się wstępnie bez ponoszenia opłaty, a otrzymasz od nas wiadomość, gdy kurs będzie dostępny.

  Miejsce: warsztat online.

  Grupa: maks. 10 osób.

  Cena: 1500 zł netto (1845 zł brutto).

  Zagadnienia:

 • Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące populacyjnej analizy danych z badań klinicznych leków: modele strukturalne farmakokinetyczno- farmakodynamiczne PKPD, model statystyczny, model zmiennych towarzyszących
 • Metody i rodzaje populacyjnej analizy danych klinicznych
 • Korelacja i regresja, analiza danych klinicznych
 • Normalność rozkładu, analiza t-studenta, analiza wariancji ANOVA
 • Pakiet xpose4:
 • - Wykresy dobroci dopasowania modelu końcowego (goodness of fit plots): obserwowane stężenia leku vs. populacyjne stężenia przewidywane oraz obserwowane stężenia leku vs. indywidualne stężenia przewidywane
  - Histogram i analiza zmiennych towarzyszących (covariates - wiek, masa ciała, dane laboratoryjne i kliniczne pacjenta)
  - Ocena statystyczna niewyjaśnionej zmienności resztowej (RUN - residual unexplained variability): zależność warunkowych reszt ważonych (CWRES) od wartości indywidualnych przewiedzianych przez model oraz od czasu

  Wykładowcy  Dr inż. Joanna Zyprych - Walczak

  Adiunkt w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Autor podręcznika do nauki R. Doświadczony szkoleniowiec.
Ekspert i praktyk w dziedzinie analizy w R i rozwoju metod statystycznych z 12-letnim doświadczeniem. Jeden z najlepszych europejskich specjalistów w dziedzinie RNA-seq. Odbyła staże zagraniczne w Williamsburgu, Waszyngtonie i Zurychu. Współpracuje 
m. in. z Instytutem Genetyki Człowieka, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem w Wiedniu, Politechniką Federalną i Uniwersytetem 
w Zurychu.  Dr hab. n. biol. Paweł Niewiadomski

  Kierownik Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie biochemii, biologii molekularnej oraz analizy wielkoskalowych badań przesiewowych z użyciem R/RStudio. Odbył siedmioletni staż w USA na uniwersytetach UCLA oraz Stanforda. Współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytutem “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” i Uniwersytetem Sapienza w Rzymie. Doświadczony wykładowca między innymi z zakresu biostatystyki z użyciem R oraz farmakologii.  Wykładowcy

  Dr inż. Joanna Zyprych - Walczak

  Adiunkt w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Autor podręcznika do nauki R. Doświadczony szkoleniowiec.
Ekspert i praktyk w dziedzinie analizy w R i rozwoju metod statystycznych z 12-letnim doświadczeniem. Jeden z najlepszych europejskich specjalistów w dziedzinie RNA-seq. Odbyła staże zagraniczne w Williamsburgu, Waszyngtonie i Zurychu. Współpracuje 
m. in. z Instytutem Genetyki Człowieka, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem w Wiedniu, Politechniką Federalną i Uniwersytetem 
w Zurychu.  Dr hab. n. biol. Paweł Niewiadomski

  Kierownik Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie biochemii, biologii molekularnej oraz analizy wielkoskalowych badań przesiewowych z użyciem R/RStudio. Odbył siedmioletni staż w USA na uniwersytetach UCLA oraz Stanforda. Współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytutem “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” i Uniwersytetem Sapienza w Rzymie. Doświadczony wykładowca między innymi z zakresu biostatystyki z użyciem R oraz farmakologii.